Stretnutie členov Oz Lodníci Sk v Komárne 9.9.2023